Przedsiębiorstwo Budowy Szybów

https://bip.jswpbsz.pl/js4/o-spolce/struktura-organizacyjna/7505,Struktura-organizacyjna.html
20.06.2024, 18:26

Struktura organizacyjna

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA należy do Grupy Kapitałowej JSW:

https://www.jsw.pl/o-nas/grupa-kapitalowa-jsw

Strukturę organizacyjną Spółki określa schemat organizacyjny ustalający zależność służbową poszczególnych komórek organizacyjnych oraz przedmiotowy podział funkcji członków kierownictwa w zakresie kierowania, zarządzania, nadzoru, koordynacji wewnętrznej i odpowiedzialności.

Organizacja Spółki oparta jest o zadaniową strukturę poszczególnych pionów organizacyjnych, na czele których stoją Prezes oraz Wiceprezesi Zarządu.

W Przedsiębiorstwie Budowy Szybów SA funkcjonują następujące piony organizacyjne:

  1. pion Prezesa Zarządu (D),
  2. pion Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Technicznych (DT),
  3. pion Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Ekonomicznych (DE),
  4. pion Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju (DR).

Metadane

Data publikacji : 26.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony