Przedsiębiorstwo Budowy Szybów

Przedmiot działalności

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA w Tarnowskich Górach jest firmą wyspecjalizowaną w realizacji usług z zakresu budownictwa górniczego, podziemnego i związanego z nimi budownictwa przemysłowego.

Dotyczy to w szczególności następującego zakresu robot:

  • głębienie, pogłębianie, naprawa, modernizacja i likwidacja szybów, szybików, studni i zbiorników wraz z obiektami związanymi (podszybia, wloty, kieszenie, lunety itp.) wykonywanych z powierzchni i z wyrobisk podziemnych oraz dobór odpowiednich metod specjalnych głębienia szybów i ich wykonawstwo (np. mrożenie górotworu, iniekcje wyprzedzające, itp.),
  • zbrojenie szybów oraz uzbrojenie wszystkich pozostałych wyżej wymienionych obiektów w konstrukcje stalowe, rurociągi, instalacje i urządzenia,
  • roboty poziome – drążenie wyrobisk poziomych, nachylonych i komorowych - przekopów, chodników, pochylni, sztolni itp.,
  • usługi projektowe obejmujące kompleksowe wykonanie opracowań studialnych i koncepcyjnych, analiz techniczno-ekonomicznych, dokumentacji technicznych, projektowych, technologicznych, wykonawczych i powykonawczych,

Metadane

Data publikacji : 26.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry